Projektové stredisko

Veda a výskum

Ambíciou pracovísk fakulty je spájanie kvalitného vzdelávania ako jednej zložky základného poslania fakulty s druhou dôležitou zložkou – vedeckým výskumom a vývojom.

V oblasti vedy, výskumu a vývoja si Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Pokiaľ ide o grantovú úspešnosť, fakulta patrí medzi najúspešnejšie pracoviská na Slovensku.

Ako nosné smery rozvoja vedy na FEI STU boli definované informačné a telekomunikačné systémy a technológie, elektronika a elektrotechnika a ich aplikácie, automatizované systémy a metódy ich riadenia, elektroenergetika a jadrová energetika. V týchto oblastiach sa musia rozvíjať aj vedecké aktivity Fakulty elektrotechniky a informatiky. Tieto smery korešpondujú s najnovšími trendami a prioritami v Európskej únii a vo svete a súčasne odzrkadľujú hlavné potreby spoločnosti.

Fakulta v oblasti vedy a výskumu sústreďuje pozornosť aj na:

Úspešnosť týchto cieľov dosahovať aj integráciou kolektívov a pracovísk, združovaním pracovníkov okolo vedeckých osobností a autorít, ktorými fakulta disponuje.

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed