Projektové stredisko

Tuzemské a zahraničné pracovné cesty

Pracovníci:

Eva Dvorecká 
Tel.: +421 2 602 91 417 
Mobil: +421 918 640 410 
Fax: +421 2 654 20 415 
E-mail: eva.dvorecka@stuba.sk

Janka Trenčíková 
Tel.: +421 2 602 91 291 
E-mail: janka.trencikova@stuba.sk

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed