Projektové stredisko

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Jána Chudivániho

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika

Celý článok

How can the EU improve your supply of drinking water?

European Commission


			A young girl drinks a glass of clear water © iStockphoto.com

25/06/2014 00:00:00

The EU wants to hear your views: how can the supply of drinking water in Europe be improved, to guarantee everyone affordable access to clean, safe water? ...

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Gergely Kajtára

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo

Celý článok

Harmonogram zápisov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

zápisy - leto 2014

Celý článok

E-zápis pre akad. rok 2014-15

Fakulta elektrotechniky a informatiky

určený pre 2. a 3. ročník bakalárskeho štúdia a 2. ročník inžinierskeho štúdia

Celý článok

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

2 miesta profesorov, 1 miesto docenta a 3 miesta odborných asistentov

Celý článok

YBERC 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

6. ročník medzinárodnej konferencie

Celý článok

Commission making EU law lighter, simpler and less costly

European Commission


			Illustration showing people in various jobs © EU

19/06/2014 00:00:00

The Commission assesses progress towards cutting red tape and announces new plans for simplifying EU rules to boost growth and jobs. ...

Celý článok

Výsledky prijímacieho konania - Bc. štúdium

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informácie pre prijatých uchádzačov - 1. roč. Bc. štúdia v ak. r. 2014-15

Celý článok

Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Konferencia s medzinárodnou účasťou

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed