Projektové stredisko

2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a inžinierske študijné programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

na FEI STU na akademický rok 2014-15

Celý článok

Building growth: Country-specific recommendations 2014

European Commission

02/06/2014 00:00:00

The European Commission has today adopted a series of economic policy recommendations to individual Member States to strengthen the recovery that began a year ago. ...

Celý článok

Nový riaditeľ Ekonomického ústavu SAV

Aktuality SAV

Predsedníctvo SAV na základe výberového konania na štvorročné obdobie vymenovalo od 1. júna 2014 doc. Ing. Juraja Sipka, PhD., MBA, riaditeľom Ekonomického ústavu SAV.

Celý článok

Súťaž Nauč ma rozumieť vede má víťazov

ASFEU.SK

Jedenásť vysokoškolákov využilo šancu nielen súťažiť, ale aj vysvetliť žiakom základných škôl princípy vedy. Pútavými a edukatívnymi videami sa snažili priblížiť rôzne oblasti fyziky, biológie a chémie. Do užšieho výberu postúpilo päť prác. ASFEU ocenila kreativitu a nápaditosť...

Celý článok

Významné osobnosti SAV 2014

Aktuality SAV

Pri príležitosti vzácnych životných jubileí si Slovenská akadémia vied 28. mája 2014 slávnostne uctila dvanásť vedeckých osobností.

Celý článok

SAVinci so Sibylou Mislovičovou

Aktuality SAV

Slovenčina bude témou ďalšej časti série bratislavských vedeckých kaviarní Slovenskej akadémie vied SAVinci. V júni bude totiž jej hosťom jazykovedkyňa, pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Sibyla Mislovičová.

Celý článok

Budúci veterinári sa učia moderne aj vďaka eurofondom

ASFEU.SK

Dvojnásobný úspech v príprave projektov, ktoré sú realizované v operačnom programe Vzdelávanie, si môže pripísať na konto Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach. Na projekt Moderní mladí veterinári, s ktorým začala v roku 2012, nadväzuje aktuálny – Mladý veterinár...

Celý článok

Záhada vzniku zubov

Aktuality SAV

Mnohé košické deti si do svojho programu dňa v poslednú sobotu v mesiaci zaradili návštevu brlohu. Nie, nejdú do zoo, ale do Výmenníka na Ulici obrody, kde tím projektu Spots a RNDr. Mária Zentková, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV pravidelne organizujú Vedecký brloh so zaujímavou interaktívnou prednáškou z prostredia vedy a techniky.

Celý článok

Poľnohospodárska univerzita skúmala zabudnuté plodiny

ASFEU.SK

Eurofondy umožnili Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre okrem iného zaoberať sa aj možnosťami zlepšenia zdravia obyvateľstva. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktoré by malo byť podporované aj v našich podmienkach...

Celý článok

Government subsidies for industry - new EU rules to boost R and D

European Commission


			 Woman holding a folder with the EU stars © EU

26/05/2014 00:00:00

The EU is to make it easier for governments to help companies as part of an overhaul of rules designed to boost growth and encourage research and innovation. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed