Projektové stredisko

Oznam o schválených zmenách v sústave študijných odborov SR - študijný odbor politológia a študijný

MŠ SR

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná...

Celý článok

Workshopy a konferencie sú skvelou bodkou za projektmi

ASFEU.SK

Workshopy a konferencie sú skvelou bodkou za projektmi Zo 703 projektov Premeny tradičnej školy na modernú je už takmer polovica zrealizovaná. Mnohí z prijímateľov operačného programu Vzdelávanie finalizujú svoje aktivity práve v tomto roku. Záverečnú etapu niektorých projektov tvoria...

Celý článok

Ako poraziť rakovinu

Aktuality SAV

Rakovina – slovo, ktoré nám naháňa hrôzu a behá z neho mráz na chrbte. I s ňou však možno bojovať, ba dokonca sa dá aj poraziť. Ako na to, to sa dozvedia návštevníci najbližšej Vedeckej kaviarne v Košiciach.

Celý článok

Knovel - odborná literatúra nie je beletria

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Seminár - sprievodné podujatie 16. konferencie doktorandov ELITECH'14

Celý článok

Veda v Centre s prof. Ivanom Chodákom

Aktuality SAV

CVTI SR pozýva do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Celý článok

Eurofondy pomohli TUKE vstúpiť do Európskeho výskumného priestoru

ASFEU.SK

Implantáty šité na mieru a výskum získavania a spracovania zemských zdrojov patria medzi najvýraznejšie úspechy Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Vďaka 31 projektom, na ktoré získala od Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...

Celý článok

Promócie absolventov inžinierskeho štúdia

Fakulta elektrotechniky a informatiky

v akademickom roku 2013—14

Celý článok

Introduction to Game Theory

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Prednáša prof. Jaroslaw Pykacz University of Gdansk, Poland

Celý článok

TRASNUSAFE

Stredoškoláci na pracoviskách Chemického ústavu SAV

Aktuality SAV

Študenti dvoch bratislavských stredných škôl mali v pondelok, 19. mája,  možnosť stretnúť sa v rámci projektu Veda má budúcnosť s pracovníkmi Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed