Projektové stredisko

Aktualizácia č. 1 k Umerneniu ASFEU č. 1/2014 pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývo

ASFEU.SK

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) pre operačný program Výskum a vývoj (OPVaV), že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa 19.5.2014 Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 1/2014...

Celý článok

EU proposes driftnet fishing ban to help protected animals

European Commission


			A sea turtle swims in the Mediterranean

19/05/2014 00:00:00

The EU has said it plans to impose a full ban on driftnet fishing in European waters over concerns about the threat posed to protected species. ...

Celý článok

Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívil USA

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolo...

Celý článok

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

Aktuality SAV

Oddelenie strategických environmentálnych analýz, detašované pracovisko Bratislava  Ústavu ekológie lesa  pokračuje v  behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s partnerským laboratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom  na Arizona State University USA realizovanú od roku  2009,  sa od apríla tohto roku podieľa na unikátnych behaviorálnych  experimentoch v spolupráci s JRC  EU ISPRA  a  University of Nothingham, Veľká Británia.

Celý článok

Petržalská Super škola veľkým úspechom

Aktuality SAV

Do prvého ročníka obľúbenej série sa zapojilo dvetisíc päťsto pätnásť žiakov druhého stupňa základných škôl v Petržalke. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Najlepších mladých petržalských vedcov ocenili starosta Petržalky Vladimír Bajan a  profesorka Daniela Ježová,  podpredsedníčka SAV.

Celý článok

Visit the EU as it opens its doors to the public – 17 May 2014

European Commission


			The EU flag flies in front of the EU countries' national flags

16/05/2014 00:00:00

To celebrate Europe Day, the EU institutions will be opening their doors to the public in May. Join the celebrations with guided tours, debates and concerts, or take part online. ...

Celý článok

Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívi USA

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolo...

Celý článok

Stanovisko Učenej spoločnosti SAV k transformácii

Aktuality SAV

Je známym faktom, že investície do vzdelania, vedy a výskumu sú z dlhodobého hľadiska najbonitnejšie investície štátu. To platí za predpokladu, že tieto investície vstupujú do konsolidovaného systému, ktorý tak svojimi ekonomickými nástrojmi ako i kontrolnými mechanizmami zabezpečuje zvyšovanie kvality výstupu tak, aby sa stal a udržiaval konkurencieschopným vo svetovom meradle. Napriek mnohým deklaráciám a opatreniam, účinné nástroje tohto typu stále absentujú v systéme podpory vedy a vzdelania v SR.

Celý článok

Koľko bude na Slovensku Rómov v roku 2030

Aktuality SAV

Zostaviť populačnú prognózu Rómov do roku 2030 bol jeden z cieľov monografie Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. V stredu, 14. mája 2014,  túto prácu svojho vedca Branislava Šprochu prezentoval v Bratislave Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

Celý článok

Objavovňa

Aktuality SAV

V sobotu 17. mája sa uskutoční podujatie pod názvom Objavovňa. Celodenná séria zaujímavých prednášok z rôznych vedných odborov, ktorá  je určená pre širokú verejnosť bude prebiehať v priestoroch Cvernovky. Podujatie podporila aj Slovenská akadémia vied.

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed