Projektové stredisko

Vedecká kaviareň SAVinci o situácii na Ukrajine

Aktuality SAV

p style="text-align: justify;" Čo sa deje na Ukrajine a nevidieť to v správach? Aké sú možné scenáre vývoja vo východnej časti krajiny? Na tieto i ďalšie otázky sa snažil nájsť odpovede politológ z Ústavu politických vied SAV Juraj Marušiak. V utorok bol v Bratislave hosťom v poradí štvrtej vedeckej kaviarne Slovenskej akadémie vied SAVinci.

Celý článok

EU rewards 27 groups for services to cultural heritage

European Commission

07/05/2014 00:00:00

The winners of the 2014 EU Prize for Cultural Heritage have been presented with their awards for excellence in conservation and heritage-related work. ...

Celý článok

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

6 funkčných miest docentov a 2 miesta odborných asistentov

Celý článok

Oznámenie o konaní inauguračnej prednášky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.

Celý článok

Vedecká konferencia ŠVOČ 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Tento rok súťažilo 90 študentov s 80 prácami v trinástich sekciách.

Celý článok

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 OPV pre Prijímateľov vo veci výkonu Ex-ante kontroly

ASFEU.SK

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 02/2014 k dokumentu Usmernenie pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní. Dokument je zverejnený aj v časti OP Vzdelávanie – Dokumenty...

Celý článok

Kozmológia a elementárne častice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pozvánka na prednášku doc. RNDr. Martina Mojžiša, PhD.

Celý článok

Žiaci medzi hydrológmi SAV

Aktuality SAV

p style="text-align: justify;" Pracovisko Experimentálnej hydrologickej základne Ústavu hydrológie SAV v Liptovskom Mikuláši mali možnosť v apríli navštíviť piataci a šiestaci Základnej školy v Borovci.

Celý článok

EU economic forecast – Growth becoming broader-based

European Commission

05/05/2014 00:00:00

The EU economic outlook is strengthening. While leading indicators point to GDP growth gaining momentum in the near term, the conditions for a sustained recovery in the medium term are also improving. ...

Celý článok

STU drží krok s inteligentnými technológiami

ASFEU.SK

Držať krok so súčasným vývojom a byť zároveň konkurencieschopný v oblasti informačno-komunikačných technológií si vyžaduje veľa úsilia – a najmä peňazí. Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave zužitkovala potenciál a úsilie špičkových vedcov a využila možnosť...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed