Projektové stredisko

Informácia o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-2013/4.1/04

ASFEU.SK

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Odborného hodnotenia žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu...

Celý článok

Informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPVaV-20

ASFEU.SK

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO, ktorá bola zameraná na podporu sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu...

Celý článok

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

ASFEU.SK

Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných prijímateľov eurofondov. V operačnom programe Výskum a vývoj ju Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...

Celý článok

Excelentný výskum UK v Bratislave aj vďaka eurofondom

MŠ SR

     Univerzita Komenského v Bratislave je nielen najväčšia a najstaršia slovenská univerzita, ale zároveň patrí medzi dlhoročných úspešných pri...

Celý článok

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

Celý článok

Literatúra v postdigitálnej dobe

Aktuality SAV

V dňoch 14.4 – 15.4. 2014 sa v organizačnej spolupráci ÚSvL SAV (v rámci grantu VEGA: Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe) a Poľského inštitútu uskutočnilo medzinárodné kolokvium Literatúra v postdigitálnej dobe: možnosti, výzvy a obmedzenia.

Celý článok

Konferencia pre pedagogickú, odbornú a laickú verejnosť s medzinárodnou účasťou

ASFEU.SK

Spojená škola na Letnej ulici v Poprade organizuje v dňoch 28. – 29. apríla pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Antona Danka konferenciu pre pedagogickú, odbornú a laickú verejnosť. Podujatie je zároveň vyústením aktivít projektu podporeného v rámci operačného programu Vzdelávanie...

Celý článok

A United, Open and Stronger Europe – European Commission "2010-2014 Record of Achievement"

European Commission


			Members of the current team of EU Commissioners

25/04/2014 00:00:00

What has the European Commission done for you in the last five years? Today, the European Commission has published a snapshot of some of the main achievements that it has delivered for citizens and businesses across Europe over the last five years. ...

Celý článok

Konferencia „Hydrologie malého povodí 2014“

Aktuality SAV

Od 22. do 24. apríla 2014 prebehla už piata konferencia na Novotného lávce v Prahe s názvom Hydrologie malého povodí. Hlavným organizátorom tejto pravidelnej akcie je Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Ústav hydrológie SAV je už tradične spoluorganizátorom konferencie.

Celý článok

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov ŠO dejiny a teória

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústavy študijných odbor...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3536 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed