Projektové stredisko

Od apríla sa vysokoškoláci udomácňujú vo firmách

MŠ SR

     Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti sa postupne udomácňuje medzi vysokoškolákmi aj vo firmách. V apríli...

Celý článok

Registrácia predmetov na akademický rok 2014-15

Fakulta elektrotechniky a informatiky

od 28. 4. 2014 do 16. 5. 2014

Celý článok

Nové zloženie Rady agentúry pre pôdohospodárske vedy

Aktuality APVV

Dnes, 23. apríla 2014, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre pôdohospodárske vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Celý článok

Vedecký park pre biomedicínu už má podobu

Aktuality SAV

Hrubú stavbu Pavilónu lekárskych vied, ktorý bude súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v týchto dňoch ukončili v areáli Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke. Po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií je to v krátkom čase ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy výstavby. Financovanie oboch je postavené v rozhodujúcej miere na štrukturálnych fondoch.

Celý článok

Do prevádzky uviedli laboratórium molekulárnej apidológie

Aktuality SAV

Laboratórium molekulárnej apidológie - detašovaného pracoviska  Ústavu ekológie lesa SAV bolo slávnostne uvedené do prevádzky 15. apríla 2014 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Celý článok

EU improves travel websites for consumers

European Commission


			Person booking a flight online with credit card © istockphoto.com

23/04/2014 00:00:00

Checks on travel websites significantly improve compliance with consumer rights, with 62% now abiding by EU rules. ...

Celý článok

Nové zloženie Rady agentúry pre technické vedy

Aktuality APVV

Dňa 16. apríla 2014 sa zišli na svojom 1. zasadnutí členovia Rady pre technické vedy. V novom zložení si spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu rady.

Celý článok

Postkolonializmus a literatúry strednej a východnej Európy

Aktuality SAV

V dňoch 10. – 12. apríla 2014 sa v Poľskom inštitúte v Bratislave uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna konferencia Postkolonializmus a literatúry strednej a východnej Európy pod záštitou Ústavu svetovej literatúry SAV a s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.

Celý článok

Univerzita Moldavskej akadémie vied

Aktuality SAV

Piata konferencia Dunajských akadémií vied na podporu Dunajskej stratégie EÚ bola v apríli 2014 v hlavnom meste Moldavska, v Kišineve. Stálu Dunajskú akademickú konferenciu (DAC) vytvorila Európska akadémia vied a umení a predošlé stretnutia boli vo Viedni, Smoleniciach, Budapešti a Bukurešti. V roku 2015 sa akadémie stretnú v nemeckom Ulme pri prameni Dunaja.

Celý článok

Ústav entológie pozýva na prednášku s prof. Hancockom

Aktuality SAV

Ústav etnológie SAV v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave Vás pozývajú na odbornú prednášku, ktorú prednesie Prof. Ian Hancock, PhD. (University of Texas in Austin).

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3637 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed