Projektové stredisko

Eurofondy premenili školy na moderné za takmer 140 mil. eur

ASFEU.SK

Vďaka eurofondom postupne získava klasické vyučovanie na základných a stredných školách moderné a dynamické črty. V programovom období 2007 – 2013 prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ bolo podporených 753...

Celý článok

Projekt 7RP IRSES odštartoval v Nitre

Aktuality SAV

V dňoch 14. - 16. apríla 2014 sa na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre konalo úvodné stretnutie  účastníkov projektu 7RP (MC Action, akronym „Plant DNA tolerance: FP7-People-2013-IRSES) pod názvom „Plant adaptation to heavy metal and radioactive pollution“. 

Celý článok

Nová kniha Evy Maliti vydaná v Rakúsku

Aktuality SAV

Slovenská rusistka Eva Maliti, vedecká pracovníčka z Ústavu svetovej literatúry SAV, vydala v rakúskom vydavateľstve Holzhausen-Verlag vo Viedni nemecký preklad svojej vedeckej monografie SYMBOLIZMUS AKO PRINCÍP VIDENIA z roku 1996. Monografiu preložila Ingeborg Stahlová.

Celý článok

Richard Balogh bol hosťom Nočnej pyramídy

Nové zloženie Rady agentúry pre spoločenské vedy

Aktuality APVV

Dňa 15. apríla 2014 sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre spoločenské vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Celý článok

Konferencia slovenských a českých vedcov pod záštitou ASFEU

ASFEU.SK

Aktuálne otázky výskumu a vývoja vo svetle podpory štrukturálnych fondov EÚ, vízie či úspechy excelentných pracovísk akademického a súkromného sektora. Tieto a ďalšie témy rezonovali na prvom ročníku odbornej konferencie Research Forum 2014. Záštitu nad podujatím prevzal Marián...

Celý článok

Equality between the sexes: slow but sure progress

European Commission


			A businesswoman heads a boardroom meeting with male and female colleagues

14/04/2014 00:00:00

Gaps in gender equality in Europe are shrinking, but the rate of progress is slow, according to an annual EU report published today. ...

Celý článok

Z eurofondov smerovalo najviac na univerzity a vysoké školy

ASFEU.SK

Rekonštrukcie budov, rozvoj technickej infraštruktúry či vznik nových študijných programov. Najmä takto zamerané výzvy prevažovali pri dopytovo orientovaných projektoch implementovaných prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre...

Celý článok

Nové zloženie Rady agentúry pre prírodné vedy

Aktuality APVV

Včera, dňa 9. 4. 2014, sa na svojom 1. zasadnutí zišli členovia Rady pre prírodné vedy v novom zložení a zvolili si spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Celý článok

Exploring benefits of mobile applications for health

European Commission


			A healthcare application performing real-time health monitoring, running on a smartphone ©Getty Images

10/04/2014 00:00:00

The EU is launching a consultation to gather ideas about how mobile technology could be used to improve health services in Europe, leading to potential savings of €99bn. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3738 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed