Projektové stredisko

Pracovné stretnutie Prijímateľov NFP so zástupcami Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a š

ASFEU.SK

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie, pracovné stretnutie Prijímateľov so zástupcami ASFEU. Mestá a termíny podujatí: 14. 04....

Celý článok

Hats off to EU's best young translators 2013

European Commission


			Official logo of Juvenes Translatores © EU

08/04/2014 00:00:00

The 28 winners of the EU's annual translation contest received their awards today. ...

Celý článok

Europrojekty Spišiakov získali cenu KOMENIUM PRIX

ASFEU.SK

Inovatívny prístup vo vzdelávacom systéme, zvýšenie odbornosti pedagógov či uľahčenie prestupu žiakov na vyšší stupeň vzdelávania priniesli ocenenie dvom školám za projekty, na ktoré získali nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Vzdelávanie. Na podujatí odovzdal ceny...

Celý článok

Efforts at Roma integration start to pay off, says EU

European Commission


			Roma activists © EU

04/04/2014 00:00:00

Three years of efforts to improve the lives of Roma people in Europe are starting to have visible results, says an EU report published today – but more remains to be done. ...

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce - PhDr. Sejdo Ferati

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.30 Elektroenergetika

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Antona Rusnáka

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.30 Elektroenergetika

Celý článok

European Parliament elections – making your voice heard

European Commission


			European Parliament building in Strasbourg seen from a boat flying the European flag © EU

01/04/2014 00:00:00

Nominations by political parties and EU-wide debates seek to increase participation and give citizens more say in the future direction of the European Union.  ...

Celý článok

Jednoduché spracovanie zložitých vecí

MŠ SR

     Vysokoškoláci majú šancu zapojiť sa do súťaže o najmodernejšie tablety. Musia však reagovať na súťaž Nauč ma rozumieť vede, ktorú vyhlásila...

Celý článok

Mixed picture emerges of reforms by EU's neighbours

European Commission


			Map of Europe © EU

28/03/2014 00:00:00

The EU’s annual review of its efforts to encourage reform in neighbouring countries to the east and south shows mixed results for 2013. ...

Celý článok

Črepy prinášajú nielen šťastie, ale aj úspech

ASFEU.SK

Financovanie výskumných projektov medzi podnikateľskou a akademickou sférou prispieva k zviditeľneniu Slovenska. Skláreň v Lednických Rovniach si v spolupráci s akademikmi upevnila pozíciu v technologickom vývoji sklárskeho priemyslu aj vďaka eurofondom....

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed