Projektové stredisko

Vysokoškoláci, využite šancu súťažiť!

ASFEU.SK

Do 12. apríla máte stále možnosť ukázať, že ste šikovní a kreatívni! Zapojte sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede a traja z vás získajú najmodernejší tablet. Predmetom súťaže je vytvoriť video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v odporúčanej maximálnej dĺžke 5...

Celý článok

Aktuálna ponuka pre lektorov a učiteľov slovenčiny v zahraničí

MŠ SR

     Momentálne na zahraničných vysokých školách pôsobí 22 našich lektorov slovenského jazyka a literatúry. Od budúceho akademického roka majú l...

Celý článok

Clothing and toys top list of dangerous consumer items in EU

European Commission


			Teddy bear beside a colourful toy train, various sports balls and doll in a yellow bucket.

26/03/2014 00:00:00

A record number of safety alerts were issued by the EU’s early warning system for dangerous products (RAPEX) in 2013, which also saw a marked rise in the proportion of unsafe items from China. ...

Celý článok

Pracovné stretnutia Prijímateľov NFP so zástupcami Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a š

ASFEU.SK

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) organizuje pre Prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Vzdelávanie pracovné stretnutia Prijímateľov so zástupcami ASFEU. Mestá a termíny podujatí: 26. 03....

Celý článok

Join the debate on Europe's future on 27 March

European Commission


			A young woman raises her hand to speak at a Citizens’ Dialogue event

24/03/2014 00:00:00

On 27 March, over 150 EU citizens will be in Brussels to debate the future of Europe, at the EU's invitation. To get involved in the debate, post your questions and comments on Facebook and Twitter - #EUdeb8. ...

Celý článok

European Council: President Barroso welcomes agreements on Ukraine, climate and energy policy and ta

European Commission


			President Barroso © The Council of the European Union

21/03/2014 00:00:00

President Barroso has welcomed the ambitious common positions reached at the March European Council on Ukraine, climate and energy, and savings tax, all of which he said reinforced the EU's global ambitions. ...

Celý článok

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakultná prehliadka prác bude 29. apríla 2014

Celý článok

Rozlúčka s Evou Jaššovou

Aktuality SAV

Doc. PhDr. Eva Jaššová, PhD.,  15. marca 2014 dovŕšila svoj životný príbeh.  Pôsobila ako pedagogička na viacerých vysokých školách - Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, FF UKF v Nitre, Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Katedre žurnalistiky UKF v Nitre, naposledy ako vedúca katedry Fakulty sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove. V rokoch 2001-2012 pôsobila v Ústave politických vied SAV ako vedecká pracovníčka.

Celý článok

EU backs right to clean water and sanitation

European Commission


			Circle of leaves in water, forming EU flag © EU

19/03/2014 00:00:00

The Commission will step up efforts to improve water quality, infrastructure and sanitation, following success of first European Citizens’ Initiative. ...

Celý článok

Stretnutie Alumni klub bývalých členov Predsedníctva SAV

Aktuality SAV

Marec je mesiacom stretnutí klubu, ktorý sa schádza v Smoleniciach. Zvolávajú ho bývalí predsedovia SAV po r. 1990 a jeho členmi sa stali od roku 2014 aj bývalé predsedkyne a predsedovia Rady vedcov SAV a Snemu SAV. Na tohtoročnom stretnutí sa zúčastnil Peter Mrafko, ktorý zastával funkciu predsedu najvyššieho orgánu SAV doteraz najdlhšie a Attila Ziegelhöffer. Na úvod si prítomní uctili zosnulého historika a bývalého člena P SAV Milana Zemka.

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 3940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed