Projektové stredisko

Oznam pre prijímateľov NFP k medializácii projektov

ASFEU.SK

V súvislosti so záverom programového obdobia plánuje ASFEU rozšíriť informovanosť verejnosti o výstupoch úspešne realizovaných projektov. Odbor informovania a publicity privíta spoluprácu s prijímateľmi operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj na propagácii...

Celý článok

Pridajte sa k darcom krvi

Aktuality SAV

Jar je opäť tu a s ňou aj akcia darovania krvi pracovníkmi SAV, z ktorej sa v Košiciach stala tradícia. Koná sa dvakrát v roku. Na ďalší hromadný odber už niekoľko dní opäť vyzýval RNDr. Ján Gálik, CSc., zástupca riaditeľky Neurobiologického ústavu SAV, neúnavný organizátor a sám mnohonásobný bezpríspevkový darca krvi. S Národnou transfúznou službou sa nakoniec dohodli na utorok 18. marca 2014 od 8. hod. v Neurobiologickom ústave SAV na Šoltésovej ulici 4 v Košiciach.

Celý článok

Helping European companies stay afloat

European Commission


			Cranes and euro symbols in sky © EU

17/03/2014 00:00:00

EU sets out new approach to help companies in financial trouble and give budding entrepreneurs a second chance. ...

Celý článok

Prednáška doc. Ing. Pavla Kaboša, DrSc.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

NIST, Denver, USA Dňa: 20. 3. 2014 o 13:30 hod.

Celý článok

Na Skalnatom plese pokračuje výstavba ďalekohľadu

Aktuality SAV

Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici v týchto dňoch pokračuje s výstavbou najväčšieho slovenského ďalekohľadu.

Celý článok

EU outlines priorities for justice and home affairs to 2020

European Commission


			A passport is checked under an airport scanner © EU

14/03/2014 00:00:00

The EU wants to focus in the next few years on progress towards the European area of freedom, justice and security. ...

Celý článok

Student Coaching - tútorstvo

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Študenti vyšších ročníkov pomáhajú mladším

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Mária Kotlára

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.13 Elektronika

Celý článok

Výskum zo SAV prispel k diskusii o úlohe Darvinizmu v súčasnom ponímaní evolúcie

Aktuality SAV

Americké vydavateľstvo Lexem Publishing vydalo začiatkom roka knihu od spisovateľa Alana Bennetta pod názvom „Evolution Revolution“.

Celý článok

Výberové konanie na obsadenie miesta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

tajomníka fakulty

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4041 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed