Projektové stredisko

EU takes action to protect rule of law

European Commission


			Justice statue and European flag © EU

12/03/2014 00:00:00

The EU is taking action to ensure that EU countries comply with the rule of law by introducing a “warning tool” to help resolve problems early on. ...

Celý článok

Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o p

ASFEU.SK

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie vydáva Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (t.j. prílohy č. 1 Zmluvy o NFP) pre vybrané...

Celý článok

SK – CZ 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Aktuality APVV

Podľa § 12 ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov agentúra zverejňuje rozhodnutie rady o žiadostiach prostredníctvom internetovej stránky agentúry.

Celý článok

Minister školstva Dušan Čaplovič prijal nemeckého priemyselníka Dr. Arenda Oetkera

MŠ SR

     Podpora duálneho systému odborného vzdelávania, ako aj rozvoj vysokého školstva boli témami rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a šp...

Celý článok

Odišla významná literárna historička Gizela Gáfriková

Aktuality SAV

Gizela Gáfriková (20. októbra 1945 – 6. marca 2014)

Celý článok

Výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

3 funkčné miesta docentov a 3 miesta odborných asistentov

Celý článok

Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2013/2.1/04-

ASFEU.SK

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Správy o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO s názvom „Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu“, ktorá bola vyhlásená v rámci OP Vzdelávanie,...

Celý článok

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO hutníctvo

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Technickej univerzity v Košiciach na zmenu sústavy študijn...

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Priesola

Fakulta elektrotechniky a informatiky

5.2.13 Elektronika

Celý článok

Zmena riaditeľa APVV

Aktuality APVV

Riaditeľkou Agentúry na podporu výskumu a vývoja je od 01. 03. 2014 Ing. Bibiána Remiarová, PhD.

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4142 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed