Projektové stredisko

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO tanečné umenie

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh Vysokej školy múzických umení v Bratislave na zmenu sústav...

Celý článok

Oznam o schválení zmeny v sústave študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru poľnohospodá

MŠ SR

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná...

Celý článok

EU innovation is on the way up, but gaps persist, says report

European Commission


			A scientist adjusts a microscope, generating an  image of a sample on a computer screen © EU

05/03/2014 00:00:00

Europe is catching up with the US and Japan in terms of innovation, but big gaps between countries need tackling, according to an EU report. ...

Celý článok

ELITECH'14

Fakulta elektrotechniky a informatiky

16. ročník konferencie doktorandov

Celý článok

Zázračný školský autobus: Fyzika na kolesách III

Fakulta elektrotechniky a informatiky

interaktívne prednášky a exkurzie pre študentov

Celý článok

S novými technológiami v SOŠ Žarnovica

ASFEU.SK

Príprava odborníkov v odboroch umeleckoremeselné spracovanie dreva - stolárske práce a mechanik počítačových sietí Strednej odbornej školy v Žarnovici prebieha s novými technológiami aj vďaka operačnému programu Vzdelávanie. V rámci výzvy Tvorba a implementácia školských...

Celý článok

Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 OPV pre Prijímateľov vo veci zúčtovania

ASFEU.SK

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 1 k dokumentu Usmernenie pre Prijímateľov vo veci zúčtovania minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov a 100 % z poskytnutej zálohovej platby do 12...

Celý článok

Equal Pay Day highlights need to tackle gender inequality

European Commission


			Man collecting  a big money bag above a stool & woman reaching for a small bag high above her. © EU

28/02/2014 00:00:00

For the second year in a row European Equal Pay Day falls on the last day of February, marking the fact that women effectively work the first 2 months of each year for nothing, given the stark difference between women and men’s pay. ...

Celý článok

Usmernenie ASFEU pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj k výkonu Ex-ante kontroly v

ASFEU.SK

Dovoľujeme si oznámiť prijímateľom nenávratného finančného príspevku (NFP) pre operačný program Výskum a vývoj (OPVaV), že Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydala dňa 28.2.2014 Usmernenie č. 1/2014 k výkonu Ex-ante kontroly...

Celý článok

Minister školstva Dušan Čaplovič položil základný kameň vedeckého parku UK v Bratislave

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s predstaviteľmi Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a ďalšími partnermi symbolicky ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 4243 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed