Projektové stredisko

Prestížna medzinárodná súťaž simulujúca súdne konanie

ASFEU.SK

Na pôde Právnickej fakulty UK sa v dňoch 28. 2. – 1.3. 2014 uskutoční prestížna medzinárodná súťaž simulujúca súdne konania, ktorú podporila aj ASFEU v rámci projektu realizovaného z operačného programu Vzdelávanie. Autori projektu Cudzojazyčný magisterský študijný program „Law of...

Celý článok

Štipendiami lákame absolventov z najprestížnejších univerzít

MŠ SR

      Rezort školstva chce obnoviť grantový program na podporu slovenských študentov najlepších univerzít z celého sveta, ktorí by sa zaviazali ...

Celý článok

EU economic forecast – recovery gaining ground

European Commission


			Chart with euro coins ©iStock

25/02/2014 00:00:00

The European economy continues to recover in most EU countries, though at a different rate and strength. However, the legacy of debt and fiscal consolidation from the financial crisis mean the recovery will remain fragile. ...

Celý článok

Unlocking the potential of EU coastal and island tourism

European Commission


			View of Mykonos, windmill and old port with Cruise ship © Shutterstock

20/02/2014 00:00:00

New strategy aims to address challenges facing Europe’s growing tourism industry to help it develop and become more competitive. ...

Celý článok

Aktualizácia dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 - 201

ASFEU.SK

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu č. 2 k dokumentu Vrátenie finančných prostriedkov prijímateľom v programovom období 2007 – 2013. Dokument je zverejnený aj v časti OPV – Dokumenty pre prijímateľov. Vrátenie...

Celý článok

Vysoké školy už môžu pripomienkovať návrh rozpisu dotácií na tento rok

MŠ SR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojej webovej stránke návrh metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu n...

Celý článok

Vysokoškoláci dostali cez projekt už vyše 150 ponúk

MŠ SR

     Už viac ako 150 ponúk na dlhodobé praxe ponúkli firmy vysokoškolákom v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostne...

Celý článok

European app sector set to boom

European Commission


			Smartphones on display © EU

18/02/2014 00:00:00

Nearly 5 million jobs and €63bn could be added to the EU’s economy by 2018, says EU study. ...

Celý článok

Poznáme najlepšie práce zo súťaže Vitaj v našom regióne!

ASFEU.SK

Stodvadsaťtri kolektívov ôsmakov základných škôl sa koncom minulého roka zapojilo do kreatívnej súťaže Vitaj v našom regióne!. Ich úlohou bolo vytvoriť turistického sprievodcu regiónom alebo mestom v cudzom jazyku. Hodnotiaca komisia vybrala do finálovej trojice (bez poradia umiestnenia)...

Celý článok

Informácia o podanom návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena v opise študijného odbo

MŠ SR

Ústav genetiky a biotechnológie rastlín Slovenskej akadémie vied podal návrh na zmenu sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, ktorá sa kon...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 4344 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed