Projektové stredisko

PROSENSE workshop o nových metódach pre glykoprofilovanie a diagnostiku rakoviny

Aktuality SAV

Chemický ústav Slovenskej akadémie vied zorganizoval v dňoch 23. – 24. januára 2014 vzdelávací seminár "Application of lectins in various format of analysis for glycoprofiling" pre partnerov a študentov z 15 európskych inštitúcií (University of Bath, UK; Cardiff University, UK; Chemický ústav SAV; Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores INESC, Portugalsko; Dublin City University, Írsko; Applied Enzyme Technology, Ltd., UK; École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, Švajčiarsko; University of Applied Sciences Kaiserslautern, Nemecko; Xeptagen SpA, Taliansko; Euroimmun AG, Nemecko; University Hospital of Wales, UK; University Hospitals Bristol, UK; University of the West of England, UK; Bristol Urological Institute, UK a Royal United Hospital Bath, UK) zapojených do projektu PROSENSE vedeného Dr. Pedrom Estrelom z University of Bath, ako aj pre ďalších záujemcov.

Celý článok

Deň otvorených dverí na FEI STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Dňa 28. 1. 2014 organizovala Fakulta elektrotechniky a informatiky Deň otvorených dverí.

Celý článok

Obhajoba dizertačnej práce Ing. Daniela Adamka

Oznam o oprave chyby v nariadení vlády SR č. 441/2013 Z. z.

MŠ SR

     Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR informuje zamestnávateľov v rozsahu svojej pôsobnosti o vydaní Redakčného oznámenia o oprav...

Celý článok

Getting a grip on rising energy prices and costs

European Commission


			Hand holding plug next to electrical socket © EU

29/01/2014 00:00:00

New EU report on the rising retail energy prices in Europe suggests ways to cut consumer costs and keep EU businesses competitive in the global market. ...

Celý článok

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny opisov študijných odborov

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR bol doručený návrh Žilinskej univerzity v Žiline na zmeny sústavy študijných odborov SR, konkrétne...

Celý článok

EU pushes for progress on data protection reforms

European Commission


			Rows of students working on computers

28/01/2014 00:00:00

The EU is calling for progress on reforms to modernise Europe’s 1995 data protection rules, improving online privacy rights and helping businesses. ...

Celý článok

Verejná konzultácia k Európe zručností a kvalifikovanosti

MŠ SR

Do 15. apríla 2014 sa uskutočňuje verejná diskusia k viacerým otázkam týkajúcich sa smerovania vzdelávacieho systému, resp. k existujúcim problémom...

Celý článok

Veda v centre s Vilímom Šimánkom

Aktuality SAV

CVTI  Vás pozýva do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú raz do mesiaca  organizuje pre  širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Celý článok

Ako počítač vidí svet - Pozvánka na zajtrajšiu vedeckú kaviareň v Košiciach

Aktuality SAV

Cyklus prednášok v obľúbenej Vedeckej kaviarni, ktorú pravidelne organizujú tím SPOTs a Neurologický ústav SAV v Košiciach, bude pokračovať v mesačných intervaloch aj v tomto roku.

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4546 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed