Projektové stredisko

Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že v decembri 2013 bolo rozhodnuté o niektorých podaných návrhoch na zmenu sústavy š...

Celý článok

SK – UA 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Aktuality APVV

Podľa znenia verejnej výzvy SK – UA 2013 vyhlásenej dňa 03. 05. 2013 agentúra zverejňuje dňa 02. 01. 2014 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Celý článok

New rights mean shoppers can buy with confidence across EU

European Commission


			Credit card in hand, a shopper makes an online purchase using a laptop keyboard

23/12/2013 00:00:00

Stronger consumer rights will give shoppers more protection wherever they shop in the EU, particularly online. ...

Celý článok

Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia

MŠ SR

     Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať doplňujúce pedagogické štúdium, ...

Celý článok

President Barroso at the European Council: 2013 A breakthrough year for EU economy

European Commission


			Dalia Grybauskait?, President of Lithuania and President in office of the Council of the EU, Herman van Rompuy and José Manuel Barroso (from left to right) © EU

20/12/2013 00:00:00

At the December European Council summit President Barroso summed up 2013 as "a breakthrough year in terms of getting Europe's economy back on track". ...

Celý článok

Informácia o podanom návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmeny v skupine študijných odbo

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol doručený návrh na zmeny sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, ...

Celý článok

Návrh metodického usmernenia k preukazu študenta na pripomienkovanie

MŠ SR

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR pripravilo v spolupráci so združením EUNIS a technologickým integrátorov preukazov návrh nového met...

Celý článok

Applied Physics of Condensed Matter

Fakulta elektrotechniky a informatiky

the 20th international conference

Celý článok

SK – FR 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach

Aktuality APVV

Podľa znenia verejnej výzvy SK – FR 2013 vyhlásenej dňa 02. 04. 2013 agentúra zverejňuje dňa 16. 12. 2013 rozhodnutia o žiadostiach podľa § 19 ods. 8 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to na internetovej stránke agentúry.

Celý článok

Europe’s largest-ever investment in R&D gets underway

European Commission


			Máire Geoghegan-Quinn, EU Commissioner for Research, Innovation and Science, launches Horizon 2020

16/12/2013 00:00:00

The EU’s flagship research and innovation programme – Horizon 2020 - will see €15bn invested in job-creating projects in its first 2 years alone. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 4849 50 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed