Projektové stredisko

Fyzika na kolesách III

Fakulta elektrotechniky a informatiky

projekt študentov FEI STU

Celý článok

Informácia o rozhodnutiach vo veci podaných návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR

MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje, že v novembri 2013 bolo rozhodnuté o niektorých podaných návrhoch na zmenu sústavy š...

Celý článok

Helping companies cushion the impact of restructuring

European Commission


			Man and woman holding folders © EU

13/12/2013 00:00:00

EU presents best practices to soften the impact of restructuring and redundancies on workers and social conditions. ...

Celý článok

Schválenie kritérií hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania

MŠ SR

Dňa 3. decembra 2013 boli  na návrh Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky a po vyjadrení orgánov reprezentácie vysok...

Celý článok

EU guidelines aim to improve training for young people

European Commission


			A young man is working on a partly disassembled computer, with a tool kit on the desk in front of him

09/12/2013 00:00:00

The EU is proposing guidelines to ensure that employers make details of traineeships clear in advance, and that traineeships equip young people for permanent employment. ...

Celý článok

Action plan aims to prevent migrant deaths at sea

European Commission


			Italian Coast Guard patrol vessel in port © EU

05/12/2013 00:00:00

The EU has unveiled radical plans to tighten patrols of its sea borders in a bid to prevent the death of migrants seeking to reach Europe by crossing the Mediterranean. ...

Celý článok

V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom podpísali ...

Celý článok

Informacia o podanom navrhu TU vo Zvolene na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študi

MŠ SR

Podľa § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejňuje...

Celý článok

Better protection for trade secrets in the EU

European Commission


			Part of a computer screen and keyboard in dim lighting © EU

28/11/2013 00:00:00

The EU has proposed new rules to protect businesses when confidential information is stolen or misused. The rules aim to encourage innovation and collaboration. ...

Celý článok

Prví študenti už smerujú do praxe

MŠ SR

     V rámci siete spolupráce vysokých škôl a podnikov ponúkajú oslovené spoločnosti a firmy prax pre študentov v rámci národného projektu Vysok...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 4950 51 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed