Projektové stredisko

Clamping down on corporate tax avoidance

European Commission


			Pencil and calculator © EU

26/11/2013 00:00:00

Changes to EU corporate tax rules seek to increase revenues for national budgets and level the playing-field by closing loopholes used by some companies to avoid paying tax. ...

Celý článok

Radioelektronika 2014

Fakulta elektrotechniky a informatiky

24. ročník medzinárodnej konferencie

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - zmena názvu študijného odboru e

MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje o podanom návrhu Ekonomickej univerzity v Bratislave na zmenu v sústave študijných od...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - hutníctvo, hutníctvo kovov

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejň...

Celý článok

EU helps European artists reach new audiences

European Commission


			An artist holding a colourful palette adds a brush stroke to an oil painting

22/11/2013 00:00:00

Thousands of artists and arts professionals in European cinema, television, music, literature, the performing arts and heritage will benefit from increased EU funding. ...

Celý článok

EU Nobel Peace Prize – one year on

European Commission


			Logo with text ‘European Union – Recipient of the 2012 Nobel Peace Prize’ @ EU

20/11/2013 00:00:00

The EU has used the proceeds of the Nobel Prize to help children affected by wars receive an education. ...

Celý článok

AZU - Aktivita zvyšuje úspech

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Národný rozvojový projekt

Celý článok

European Semester 2014: strengthening the recovery

European Commission


			Person holding binoculars containing 1 euro coins © EU

13/11/2013 00:00:00

Package of economic and budgetary recommendations sets priorities for 2014, including tackling unemployment and restoring bank lending to the economy. ...

Celý článok

Ambitious EU plan could slash use of plastic bags by 80%

European Commission


			An art work, made entirely of plastic trash, designed to raise awareness about resource efficiency

08/11/2013 00:00:00

The EU could radically reduce its use of disposable plastic carrier bags over the next 4 years, under plans put forward this week by the Commission. ...

Celý článok

Študenti požiadali o pôžičky v celkovej výške viac ako 9 miliónov

MŠ SR

     Fond na podporu vzdelávania postupne uzavrel možnosť podávania žiadostí o pôžičku. Táto možnosť platila do 31. októbra 2013 pre študentov I...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5051 52 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed