Projektové stredisko

EU economic forecast: Gradual recovery, external risks

European Commission


			Hands holding binoculars on a table with a bar graph © istock/RBFried

05/11/2013 00:00:00

The European economy has started growing again in the second quarter of this year. Over the past months, there have been encouraging signs that the economic recovery will continue. ...

Celý článok

Nové predsedníctvo APVV od 26. 10. 2013

Aktuality APVV

Dňa 23. októbra 2013 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 626/2013 vymenovala nových členov predsedníctva APVV s účinnosťou od 26. 10. 2013.

Celý článok

Postdoktorandské štúdium by podporilo vedecký výskum a znížilo nezamestnanosť absolventov

MŠ SR

     Postdoktorandské štúdium bude jednou z oblastí, ktorou sa chce ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu zaoberať pri príprave nového vy...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu študijného odboru ori

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejň...

Celý článok

2014 work programme – Growth & jobs top the agenda

European Commission


			European flag in front of Commission HQ – the Berlaymont building © EU

29/10/2013 00:00:00

The Commission’s plans for 2014 will focus on EU growth, getting people back to work and a push to implement pending proposals. ...

Celý článok

European Council responds to Lampedusa tragedy

European Commission


			President Barroso © The Council of the European Union

25/10/2013 00:00:00

In his statement after the October European Council, President Barroso outlined discussions which had taken place on access to finance for SMEs, regulatory fitness, the trade agreement with Canada, the forthcoming Eastern Partnership Summit, and the issue of migration and refugees. ...

Celý článok

Medzinárodné zisťovania sociálnych a ekonomických podmienok života vysokoškolákov

MŠ SR

      Sociálno-ekonomické zázemie študentov, ale aj ich ubytovanie, príjem, finančná podpora od rodičov či platená práca počas štúdia sú hlavné ...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhov na zmenu sústavy študijných odborov SR - zaradenie nových študijných odbo

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zverejň...

Celý článok

European Council, 24-25 October 2013

European Commission


			Flags of the EU member states © EU

22/10/2013 00:00:00

EU leaders to discuss the digital economy, economic and social policy, the Eastern Partnership Summit and the Lampedusa tragedy. ...

Celý článok

New campaign shows how farming affects our daily lives

European Commission


			A yellow combine harvester ploughs a field

21/10/2013 00:00:00

From the food we eat to the clothes we wear, the products of European farmers’ labour surround us. A new EU campaign has been launched to raise awareness of the importance of agriculture in our everyday lives. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 53 54 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed