Projektové stredisko

EU plans to end mobile phone roaming charges

European Commission


			Mobile phone on passports, euro notes and map of Europe © EU

16/09/2013 00:00:00

New strategy seeks to harmonise telecoms sector, ban roaming charges, cut red tape for businesses and introduce new rights for users and service providers. ...

Celý článok

Make the case for Europe

European Commission


			President Barroso

11/09/2013 00:00:00

In his 2013 State of the Union address, President Barroso made a rallying call to 'all those that care about Europe, whatever their political or ideological position, wherever they come from, to speak up for Europe'. ...

Celý článok

G20 Summit: “Enduring in our efforts”

European Commission


			President Barroso at the 8th G20 Summit in Russia

05/09/2013 00:00:00

This G20 summit should send a strong message of confidence that the recovery will continue, says President Barroso ahead of the summit, today in Saint Petersburg. ...

Celý článok

Reducing the risks of shadow banking

European Commission


			Euro notes © EU

04/09/2013 00:00:00

The EU presses ahead with plans to regulate the shadow banking system that helped spawn the credit crunch. ...

Celý článok

Štipendium na postgraduálne štúdium v Bavorsku

MŠ SR

Bavorské akademické centrum pre strednú, východnú a juhovýchodnú Európu (BAYHOST) zverejnilo informáciu o vypísaní ročného štipendia v Bavorsku na ...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO klinická farmácia

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO poľnohospodárska a

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje...

Celý článok

Future of the EU – join the conversation

European Commission


			Commissioner Reding at the Berlin debate © EU

13/08/2013 00:00:00

Positive or negative, chances are you have an opinion on the EU and its policies. Share these views in person, or join an online conversation. ...

Celý článok

Cyprus and Luxembourg top bathing water rankings

European Commission


			Beach in Cyprus © EU

05/08/2013 00:00:00

Water at nearly all of Europe’s beaches – and most of its rivers and lakes – are clean enough to swim in. And the quality is improving. ...

Celý článok

Advice for safe and smart travel in the EU

European Commission


			Child and umbrella on beach at sunset © EU

29/07/2013 00:00:00

If you are holidaying in another EU country this summer, here are some tips for a hassle-free trip. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5354 55 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed