Projektové stredisko

Dušan Čaplovič rokoval v Poľsku o spoločnom postupe pri príprave kandidatúry na ZOH Krakov 2022

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič  oslovil predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blaná...

Celý článok

Defending Europe’s defence industry

European Commission


			Italian coastguard vessel displaying EU logo © EU

24/07/2013 00:00:00

Action plan to boost competitiveness of Europe’s defence and security industries. ...

Celý článok

Informácia o návrhu kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kval

MŠ SR

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a dop...

Celý článok

Spolupráca s Rumunskom v oblasti vzdelávania bude pokračovať

MŠ SR

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a jeho rumunský rezortný kolega Remus Pricopie dnes podpísali Program spoluprác...

Celý článok

EU steps up fight against fraud

European Commission


			Lady Justice and the EU flag © EU

22/07/2013 00:00:00

New EU office would investigate crimes involving EU money and prosecute suspects in national courts. ...

Celý článok

Fond na podporu vzdelávania poskytol v minulom roku pôžičku 2 860 vysokoškolákom

MŠ SR

     V akademickom roku 2012/2013 poskytol Fond na podporu vzdelávania (predtým Študentský pôžičkový fond) pre študentov vysokých škôl spolu 2 8...

Celý článok

Opening up European education to the world

European Commission


			Graduates ©iStockphoto

19/07/2013 00:00:00

New strategy to ensure Europe attracts international students and gives its own graduates the skills for an international career. ...

Celý článok

Tackling poverty and environmental concerns together

European Commission


			Dry, cracked earth © EU

17/07/2013 00:00:00

New EU approach to tackling poverty and environmental problems would pool funding and improve policy coordination. ...

Celý článok

Oznámenie o rozhodnutí o návrhu na zmenu v sústave študijných odborov SR - opis študijného odboru ge

MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neschválilo návrh na zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmena sa týka opisu študijného odboru ...

Celý článok

Oznámenie o schválení zmeny v sústave študijných odborov SR - pridanie nového študijného odboru geoi

MŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo zmenu v sústave študijných odborov SR. Zmena sa týka zaradenia nového študijného odbo...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 5455 56 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed