Projektové stredisko

Prepájame vysoké školy s firmami

MŠ SR

     Prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti je cieľom národného projektu Vysoké školy ako...

Celý článok

EU and industry join forces for innovation

European Commission


			Hydrogen-powered forklift truck © EU

12/07/2013 00:00:00

Commission proposal would see €22bn invested in research and innovation for health, transport and the environment over the next 7 years. ...

Celý článok

APVV buduje novú databázu expertov

Aktuality APVV

APVV vyzýva skúsených odborníkov v oblasti výskumu a vývoja ochotných vypracovať posudky, aby sa zaregistrovali do novobudovanej komplexnej databázy expertov agentúry.
Výzva sa týka aj odborníkov, ktorí sú zaregistrovaní v aktuálne využívanej databáze agentúry, keďže táto sa prestane používať v priebehu roka 2013.

Celý článok

Rezort školstva doposiaľ podporil 8 vedeckých parkov pri 6 univerzitách

MŠ SR

     Na realizáciu ôsmich vedeckých parkov, ktoré vzniknú pri vysokých školách na Slovensku, bola doposiaľ schválená celková výška nenávratného ...

Celý článok

Oznámenie o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zmena opisu ŠO kriminológia a kri

MŠ SR

V zmysle § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme ...

Celý článok

Making farming fairer and greener

European Commission


			Wheat © iStockphoto

04/07/2013 00:00:00

Agreement reached on changes to EU agricultural policy, starting 2014 – support for sustainable farming, more help for new farmers, and a more even distribution of funding between EU countries. ...

Celý článok

Reakciou na zneužívanie sociálnych štipendií sú pripravované nové parametre

MŠ SR

     Rezort školstva reaguje na zneužívanie systému poskytovania sociálneho štipendia vysokoškolákom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špo...

Celý článok

EU looks for consensus to get economy moving

European Commission


			EU leaders at their May meeting © EU

26/06/2013 00:00:00

Unemployment among young people, small companies and increasing lending will all be on the agenda when the EU’s political leaders meet on 27 and 28 June. ...

Celý článok

Novela vyhlášky o kreditovom systéme štúdia

MŠ SR

V Zbierke zákonov bola publikovaná vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a ...

Celý článok

Spotlight on sustainable energy

European Commission


			Solar panels on roof © iStock

24/06/2013 00:00:00

Local associations, companies, research centres, non-governmental organisations and local authorities are all showcasing what they are doing to promote sustainable energy from 24 to 28 June – EU sustainable energy week 2013. ...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5556 57

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed