Projektové stredisko

Call for action to help the jobless – and job creators

European Commission


			Six young people holding cards with question marks © iStockphoto

20/06/2013 00:00:00

Commission calls on EU leaders to agree on practical measures to tackle youth unemployment and create a business-friendly environment for small companies. ...

Celý článok

Na stredných školách bude môcť vyučovať viac učiteľov s odborným zameraním

MŠ SR

        Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie poslaneckú novelu zákona o pedagogi...

Celý článok

Minister školstva otvoril nové pracovisko TU vo Zvolene

MŠ SR

     Slávnostným prestrihnutím pásky otvoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič v piatok 7. júna 2013 Halu vedecko-expe...

Celý článok

Rezort stanovil stropy školného za externé vysokoškolské štúdium

MŠ SR

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo pre akademický rok 2014/2015 maximálne sumy školného pre externú ...

Celý článok

Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

MŠ SR

     Na pôde rezortu školstva boli dnes podpísané zmluvy k ďalšiemu vedeckému parku a novému výskumnému centru v Žiline.      Minister školstv...

Celý článok

Štvrtý vedecký park vyrastie v Košiciach

MŠ SR

     V Košiciach vyrastie Univerzitný vedecký park TECHNICOM. V stredu 24. apríla 2013 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Sloven...

Celý článok

Uskutoční sa seminár o zabezpečovaní kvality na vysokých školách

MŠ SR

     Poskytnúť akademickej obci najnovšie informácie o vývoji v oblasti vnútorných systémov zabezpečovania kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní ...

Celý článok

Informácia o podaní návrhu na zmenu sústavy študijných odborov SR - zaradenie nového študijného odbo

MŠ SR

V súlade s § 50 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem...

Celý článok

Možnosť stáže v Nemeckom spolkovom sneme

MŠ SR

Stáž je určená pre mladých absolventov vysokých škôl a akademikov zo Slovenskej republiky, ktorí by sa chceli oboznámiť počas päťmesačného pobytu v...

Celý článok

Prostredníctvom registrov sprehľadníme informácie o vysokých školách

MŠ SR

     Podrobné údaje o vysokých školách, ich študijných odboroch a študijných programoch upraví vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a š...

Celý článok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 5657

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed