Projektové stredisko

PROJEKTY APVV

PROJEKTY APVV KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA

GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

GRANTOVÉ PROJEKTY KEGA

PROGRAM NA PODPORU MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2014

GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE TATRA BANKY E-TALENT 2013

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY FEI


Projekty APVV

Číslo projektu:   APVV-0199-10
Názov projektu:   Multifunkčné detektorové polia na báze mikromechanických štruktúr 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0211-10
Názov projektu:   Pokročilé metódy decentralizovaného riadenia pre sieťové riadenie procesov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 09. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0262-10
Názov projektu:   Progresívne materiály, procesy a štruktúry organickej elektroniky
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0280-10
Názov projektu:   Komplexná analýza solárnych elektrární
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0062-11
Názov projektu:   Pokročilé materiály a štruktúry pre elektrotechniku, elektroniku a biomedicínske aplikácie na báze feritov s rozmermi častíc v oblasti mikrometrov a nanometrov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0108-11
Názov projektu:   Elektromagnetické a elektrónové vlastnosti malých systémov a metamateriálov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   APVV-0321-11
Názov projektu:   Nové polovodičové detektory neutrónov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   APVV-0333-11
Názov projektu:   Elektromagnetická kompatibilita technologických zariadení v gumárenskom priemysle
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0367-11
Názov projektu:   Monolitická integrácia ochudobňovacích a obohacovacích InAIN/GaN HFET tranzistorov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0246-12
Názov projektu:   Pokročilé metódy modelovania a simulácie SMART mechatronických systémov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   APVV-0258-12
Názov projektu:   Progresívne multimediálne služby v prostredí IKT sietí budúcnosti (future networks)
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   APVV-0123-12
Názov projektu:   Neutronické analýzy rýchleho plynom chladeného reaktora
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   APVV-0343-12
Názov projektu:   Počítačová podpora návrhu robustných nelineárnych regulátorov
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 03. 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   APVV-0365-12
Názov projektu:   Uhlíkové nanomateriály pre senzorické aplikácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0469-12
Názov projektu:   Antiplagiatorská analýza netextových dát
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Ján Grman, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0772-12
Názov projektu:   Moderné metódy riadenia s využitím FPGA štruktúr
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


PROJEKTY APVV KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI
 

Číslo projektu:   APVV-0104-10
Názov projektu:   Vývoj novej generácie III-n tranzistorov s vysokou pohyblivosťou elektrónov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 07. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Martin Tomáška, CSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0261-10
Názov projektu:   Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0301-10
Názov projektu:   Príprava nanodrôtov pre fotovoltaické aplikácie
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0424-10
Názov projektu:   Nanoštruktúry a prvky pre integrovanú fotoniku
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0450-10
Názov projektu:   Pokročilé piezoelektrické MEMS senzory tlaku
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0509-10
Názov projektu:   Štruktúry kov-izolant pre nanorozmerné pamäťové bunky na báze odporového prepínania
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 31. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0513-10
Názov projektu:   Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 06. 2014
Riešiteľ za FEI:   Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0516-10
Názov projektu:   Výskum slovenských meteoritov 
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   APVV-0523-10
Názov projektu:   Pohlavné rozdiely v etiopatogenéze kardiovaskulárnych a behaviorálnych porúch v dôsledku sociálneho stresu jedincov s predispozíciou k hypertenzii
Doba riešenia:   01. 05. 2011 – 30. 10. 2014
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0097-11
Názov projektu:   Optimalizácia procesu silánového sieťovania žíl káblov
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0178-11
Názov projektu:   Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samoadjungovaných operátorov a kvantových štruktúr
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Zdenka Riečanová, CSc.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   APVV-0181-11 
Názov projektu:   Výskum impregnantov bez reaktívneho monoméru (monomer free) 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD. 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0207-11 
Názov projektu:   NANOTIP-Hrotom indukované SPM procesy: zobrazovanie a nanomanipulácia 
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   APVV-0539-11 
Názov projektu:   Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. František Duchoň, PhD. 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0586-11 
Názov projektu:   Útok na elektronický podpis prostredníctvom analýzy spotreby energie a realizácia protiopatrení
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   APVV-0865-11
Názov projektu:   Inovatívne, energicky efektívne organické LED štruktúry integrovateľné v osvetľovacích a zobrazovacích aplikáciách
Doba riešenia:   01. 07. 2012 – 30. 06. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0395-12
Názov projektu:   Fotonické štruktúry pre integrovanú optoelektroniku
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0455-12
Názov projektu:   Tranzistory na báze progresívnych materiálov pre vysoké teploty
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0496-12
Názov projektu:   Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti optimalizácie
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2017
Riešiteľ za FEI:   Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   APVV-0504-12
Názov projektu:   Riadiace systémy pre energolúčové rezacie centrá
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2015
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   APVV-0443-12
Názov projektu:   Výskum a vývoj technológií prípravy tenkých vrstiev karbidu kremíka pre aplikácie v solárnych článkoch a tenkovrstvých súčiastkach
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 31. 12. 2016
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   APVV-0819-12
Názov projektu:   Inteligentné senzorové systémy na báze organickej elektroniky pre monitorovanie zdravia a zvyšovanie úrovne prevencie a kvality života
Doba riešenia:   01. 10. 2013 – 30. 09. 2016
Riešiteľ za FEI:   Ing. Martin Weis, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA

 

Číslo projektu:   1/0177/11
Názov projektu:   Inteligentná navigácia servisného robota 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2014 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   1/0297/11
Názov projektu:   Modelovanie neurčitosti, kvantové štruktúry, stavy, fuzzy relácie a evaluátory s aplikáciami v teórií pravdepodobnosti
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Zdenka Riečanová, PhD. 
Doba riešenia:   2011 – 2014
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   1/0851/11
Názov projektu:   Vývoj technológie a charakterizácia vlastností prvkov organickej elektroniky
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ján Jakabovič, PhD.
Doba riešenia:   2011 – 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0866/11
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných vlastností progresívnych elektronických štruktúr a prvkov pripravených na širokopásmových polovodičov heteroštruktúrach na báze GaN
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Doba riešenia:   2011 – 2014 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0220/12
Názov projektu:   Nanokryštalické komplexy železa v biologických tkanivách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0286/12
Názov projektu:   Radiačná odolnosť nanokryštalických kovových zliatín voči rôznym druhom žiarenia
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jozef Sitek, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2014 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0366/12
Názov projektu:   Hodnotenie radiačnej odolnosti ODS ocelí pre fúzne a štiepne technológie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jarmila Degmová, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0426/12
Názov projektu:   Dynamické kontaktné úlohy 
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Igor Bock, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   1/0459/12
Názov projektu:   Nanoštrukturované tenké vrstvy a rozhrania pre fotovoltaické články a mikrosenzory
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Vladimír Tvarožek, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0534/12 
Názov projektu:   Počítačové modelovanie a simulácia mechanických a mechatronických prvkov z nových kompozitných materiálov s premenlivými vlastnosťami
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Justín Murín, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   1/0712/12 
Názov projektu:   Modelovanie a diagnostika kvantovo viazaných polovodičových štruktúr
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Racko, PhD. 
Doba riešenia:    2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0839/12
Názov projektu:   Vysokoteplotná mikrovlnná charakterizácia pokročilých polovodičových prvkov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Tomáška, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0963/12 
Názov projektu:   Metódy validácie vybraných skúšok elektromagnetickej kompatibity (EMC)
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   1/0987/12
Názov projektu:   Nové návrhové prístupy pri VLSI implementáciách neuročipov a ich využitie pre spracovanie signálov v bioaplikáciách a neuroprotézach
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0988/12 
Názov projektu:   Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   1/1100/12
Názov projektu:   Inteligentné siete ako súčasť distribučných sietí – nové metódy merania a riadenia spotreby
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   1/1106/12 
Názov projektu:   MEMS senzory na báze nanoštruktúr tenkých vrstiev pre detekciu plynov a stopových ťažkých kovov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/1163/12
Názov projektu:   Výskum a optimalizácia vybraných parametrov progresívnych magnetických a viaczložkových kompozitných materiálov a nanomateriálov s požadovanými vlastnosťami pre aplikácie v elektrotechnickom a strojárskom priemysle
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   1/1177/12 
Názov projektu:   Posudzovanie parametrov senzomotorickej reakcie pomocou elektromyografických signálov
Zodpovedný rieš.:   Mgr. Peter Miklovič, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Technologický inštitút športu

 

Číslo projektu:   1/1197/12
Názov projektu:   Nové trendy v riešení ohmických kontaktov s p-GaN 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jozef Liday, CSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/1241/12 
Názov projektu:   Pokročilé metódy robustného a optimálneho riadenia
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   1/2256/12 
Názov projektu:   Moderné metódy sieťového riadenia 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   1/1325/12 
Názov projektu:   Pokročilé metódy identifikácie magnetických parametrov feromagnetických materiálov so zameraním na defektoskopiu konštrukčných materiálov a diagnostiku elektrotechnických ocelí
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Elemír Ušák, CSc.
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   1/1008/12 
Názov projektu:   Optimalizácia návrhu nízkopríkonových digitálnych a zmiešaných integrovaných systémov
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/1110/12
Názov projektu:   Monitoring analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2015 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0173/13 
Názov projektu:   Ochrana osobných údajov v mobilných zariadeniach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Pavol Zajac, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   1/0178/13
Názov projektu:   Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   1/0204/13 
Názov projektu:   Analýza indukovanej aktivity materiálov energetických jadrových reaktorov a hodnotenie jej vplyvu na mikroštruktúru 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0372/13 
Názov projektu:   Transportné procesy v nehomogénnych štruktúrach 
Zodpovedný rieš.:   doc. RNDr. Peter Markoš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016 
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0377/13 
Názov projektu:   Príprava a diagnostika heteroštruktúr pre pokročilé fotovoltaické aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0439/13 
Názov projektu:   Vývoj a charakterizácia perspektívnych heteroštruktúr a nanoštruktúr pre solárne články a fotonické prvky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0518/13 
Názov projektu:   Kódovanie pre distribuovanú informačnú infraštruktúru typu Cloud 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   1/0529/13 
Názov projektu:   Návrh pokročilých metód biometrického rozpoznávania na základe obrazov tváre a dúhovky 
Zodpovedný rieš.:   doc. Dr. Ing. Miloš Oravec
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Číslo projektu:   1/0601/13
Názov projektu:   Nanokompozity a nanoštruktúry na báze uhlíka pre špeciálne aplikácie 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Magdaléna Kadlečíková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0708/13 
Názov projektu:   IMUROSA-Integrácia metód spracovania Multimediálnych signálov do multimodálneho Rozhrania a Sieťových Aplikácií
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   1/0796/13 
Názov projektu:   Rádioaktívne materiály v perspektívnych jadrových palivových cykloch a v jadrových zariadeniach vyraďovaných z prevádzky
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   1/0823/13
Názov projektu:   Implementácia „on-chip“ metód testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov v nanotechnológiách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0921/13
Názov projektu:   Špeciálne metódy charakterizácie a diagnostiky progresívnych polovodičových mikro-/nanoštruktúr a prvkov 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0228/14
Názov projektu:   Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov vo vybraných komponentoch tlakovodných jadrových reaktorov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   1/0276/14
Názov projektu:   Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Miroslav Halás, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   1/0664/14
Názov projektu:   Viacmódové piezoelektrické rezonátory a senzory;
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0785/14
Názov projektu:   Výskum nanomateriálov na báze uhlíka pre ochranu a zlepšovanie životného prostredia a ľudského zdravia
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   1/0937/14
Názov projektu:   Pokročilé metódy nelineárneho modelovania a riadenia mechatronických systémov
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2017
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


GRANTOVÉ PROJEKTY VEGA KOORDINOVANÉ INÝMI PRACOVISKAMI

 

Číslo projektu:   2/0264/11  
Názov projektu:   Výskum supetvrdých nanokompozitných filmov pre namáhané spojenia pri zvýšených teplotách v biomedicíne
Riešiteľ za FEI:   Ing. Marian Vojs, PhD.
Doba riešenia:   2011 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   2/0062/13 
Názov projektu:   Pixelové senzory rtg. a gama žiarenia pre použitie najmä v digitálnej rádiografii 
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Vladimír Nečas, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   2/0165/13 
Názov projektu:   Nanokompozitné tenké vrstvy – vlastnosti a použitie v senzorike  
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Rudolf Durný, DrSc.
Doba riešenia:   2013 - 2016
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   2/0625/14
Názov projektu:   Vizuálne rozpoznávanie tried objektov vo videosekvenciách prepojením sémantickej segmentácie na lokálnej úrovni a globálnej segmentácie vizuálnej nápadnosti (saliency)
Riešiteľ za FEI:   prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   2/0099/14 
Názov projektu:   Rastrovací nábojový tranzientový mikroskop na zobrazovanie a anlýzu mäkkých vzoriek
Riešiteľ za FEI:   doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


GRANTOVÉ PROJEKTY KEGA

 

Číslo projektu:   015STU-4/2012 
Názov projektu:   CAE laboratórium pre nový študijný program Aplikovaná mechatronika
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   018STU-4/2012 
Názov projektu:   Podpora vzdelávania v oblasti elektroenergetiky na stredných a základných školách
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:   019STU-4/2012 
Názov projektu:   Internacionalizácia a realizácia vzdelávania v interdisciplinárnych odboroch
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Márius Pavlovič, PhD. 
Doba riešenia:   2012 - 2014
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   031STU-4/2013 
Názov projektu:   Nové výzvy fyzikálneho vzdelávania na technických univerzitách 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Peter Bokes, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   032STU-4/2013 
Názov projektu:   Online laboratórium pre výučbu predmetov automatického riadenia 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   039STU-4/2013 
Názov projektu:   Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   047STU-4/2013 
Názov projektu:   MINCA – Študijný program „Multimediálne informačné technológie“ v anglickom jazyku 
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. 
Doba riešenia:   2013 - 2015
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   003STU-4/2014
Názov projektu:   Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. František Duchoň, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   010STU-4/2014 
Názov projektu:   Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Číslo projektu:   016STU-4/2014 
Názov projektu:   Výučba diagnostiky mechatronických systémov s využitím vzdialeného prístupu
Zodpovedný rieš.:   Ing. Miroslav Kamenský, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Číslo projektu:   022STU-4/2014 
Názov projektu:   Inovácia vo výučbe aktuálnych a interdisciplinárnych aspektov multimediálnej techniky
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jozef Púčik, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:   035STU-4/2014 
Názov projektu:   Návrh virtuálneho laboratória pre implementáciu pokročilých metodík výučby v novom študijnom programe Elektromobilita
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. 
Doba riešenia:   2014 - 2016
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky


PROGRAM NA PODPORU MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2014
 

Názov projektu:   Rozvoj analýzy a zberu dát zo senzorických systémov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ivan Košč, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Názov projektu:   S pre podporu riadenia v reálnom čase v on-line laboratóriách 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Zoltán Janík 
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Názov projektu:   Pokročilé techniky optického spracovania signálov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Filip Čertík
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Názov projektu:   Štúdium kvality InGaAsN/GaAs heteroštruktúr pre aplikácie v solárnych článkoch
Zodpovedný rieš.:   Ing. Arpád Kósa 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Názov projektu:   QoS v IMS sieťach 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Stanislav Klučik
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Názov projektu:   Posúdenie efektívnosti regulačného systému reaktora GFR
Zodpovedný rieš.:   Ing. Štefan Čerba
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Názov projektu:   Modulárny system pohonu pre mobilnú robotiku s BLDC elektromotorom
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jozef Rodina 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Názov projektu:   Gyroskopické zavesenie kamery
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Fico 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Názov projektu:   Metódy biometrického rozpoznávania tvárí a dúhoviek
Zodpovedný rieš.:   Ing. Vojtech Jirka
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky

 

Názov projektu:   Inovatívne metódy a metodiky pri kombinovanej simlácii v posturogafii
Zodpovedný rieš.:   Ing. Tomáš Lukáč 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Názov projektu:   Výskum zliatin amorfného karbidu kremíka pre fotovoltiku 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Milan Perný, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Názov projektu:   Generátor toku IPVT 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Lackovič 
Pracovisko:   Ústav telekomunikácií

 

Názov projektu:   Návrh a realizácia senzora pre meranie síl 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Lukáš Maršálka 
Pracovisko:   Ústav elektrotechniky

 

Názov projektu:   Testovanie absorpčných vlastností penových materiálov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Paulech, PhD. 
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Názov projektu:   Návrh, simulácie a realizácie progresívnych fotonických štruktúr pre OLED
Zodpovedný rieš.:   Ing. Anton Kuzma
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Názov projektu:   Uhlíkové elektródy pre elektrochémiu 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Pavol Michniak
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Názov projektu:   Benchmarkové úlohy pre reaktory VVER-440
Zodpovedný rieš.:   Ing. Jakub Lüley
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Názov projektu:   Návrh mechatronického systému pohonu s vektorovaním točivého momentu hnaných kolies
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Bugár, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Názov projektu:   Stojan na testovanie riadiacich algoritmov kvadrokoptéry
Zodpovedný rieš.:   Ing. Anežka Chovancová 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Názov projektu:   Rozvoj diagnostiky tranzistorov GaN HEMT využitím elektroluminiscencie
Zodpovedný rieš.:   Ing. Juraj Priesol 
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky


GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE TATRA BANKY E-TALENT 2013
 

Číslo projektu:   2013et004
Názov projektu:   DiaDAQ
Zodpovedný rieš.:   Ing. Marián Tárník, PhD. 
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   2013et008
Názov projektu:   Guľový prieskumný záchranársky robot 
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ľuboš Chovanec
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   2013et010
Názov projektu:   Informačný systém riadenia elektronického diferenciálu malého vozidla
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Bugár, PhD.
Pracovisko:   Ústav automobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:   2013et019
Názov projektu:   Realizovanie autonómnej lietajúcej platformy
Zodpovedný rieš.:   Ing. Martin Florek, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky

 

Číslo projektu:   2013et030
Názov projektu:   Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov
Zodpovedný rieš.:   Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Pracovisko:   Ústav robotiky a kybernetiky


ZAHRANIČNÝ PROJEKTY FEI

Bilaterálna spolupráca APVV

 

Číslo projektu:    SK-AT-0001-12
Názov projektu:   Výpočtové a experimentálne riešenie stiesneného krútenia nosníkových konštrukcií - SKATWATOR
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko:    Ústav autmobilovej mechatroniky

 

Číslo projektu:    SK-AT-0008-12
Názov projektu:   Porovnanie mechanickej a elektrickej degradácie fotovoltických prvkov po zrýchlenom starnutí - MEDF
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 

Číslo projektu:    SK-PL-0032-12
Názov projektu:   Štruktúrne a magnetické vlastnosti iónmi ožiarených kovových skiel - STRUMAPIMG
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:    SK-PL-0005-12
Názov projektu:   Rozvoj nových technológií prípravy a metód charakterizácie perspektívnych elektronických a fotonických štruktúr a prvkov - ROTECH
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný riešiteľ:    prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

 

Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0042
Názov projektu:   Štruktúrne formy depozitov železa v organizmoch
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 

 

Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0043
Názov projektu:   Hybridné heteroštruktúry na báze diamantu a ZnO pre využitie v elektronike a fotovoltaike
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   Ing. Marian Marton, PhD.
Pracovisko:    Centrum STU pre informatizáciu

 

Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0174
Názov projektu:   Aspekty a faktory vedúce k malému záujmu o štúdium technických odborov
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   doc. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:    SK-CZ-2013-0197
Názov projektu:   Štúdium interakcií vodíka s defektami v štruktúrnych zliatinách pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie
Trvanie projektu:   2014 - 2015
Zodpovedný riešiteľ:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

APVV Dofinancovanie 7RP projektov - DO7RP

 

Číslo projektu:    DO7RP-0040-11 
Názov projektu:   SMArt Systémy a Co - dizajn
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:    DO7RP-0005-12
Názov projektu:   PLEPS II – Depth profiling radiation induced defect concentration in DEMO structural materials using Pulsed Low Energy Positron Systems (PLEPS)
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:    DO7RP-0029-11 
Názov projektu:   HBB Next  - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband
Trvanie projektu:   2011 - 2014
Zodpovedný rieš.:    prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 

 

7RP

 

Číslo projektu:    288827 
Názov projektu:   SMAC - SMArt Systems and Co - design
Trvanie projektu:   2011 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

 

Číslo projektu:    287848 
Názov projektu:   HBB next - Next Generation Hybrid Broadcast Broadband 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD. 
Pracovisko:    Kancelária programov Európskej únie 

 

Číslo projektu:    FU07-CT-2007-00051 
Názov projektu:   PLEPS - Profilácia koncentrácie radiáciou defektov v materiáloch rektora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému 
Trvanie projektu:   2007 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:    257051
Názov projektu:   EURO-DOTS II European Doctoral Training Support in Micro/Nano-electronics
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:    249684 
Názov projektu:   ENEN - Cooperation with Russia in Nuclear Education, Training and Knowledge II 
Trvanie projektu:   2013 - 2014
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Ján Haščík, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 

 

Číslo projektu:   324449
Názov projektu:   ALBATROSS – Assembling Langmuir Architectures Throught the use of Roll-to-Roll Systems
Trvanie projektu:   2013 - 2017
Zodpovedný rieš.:   doc. Ing. Martin Weiss, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

Číslo projektu:    249674
Názov projektu:   TRASNUSAFE - Training schemes on nuclear safety culture
Trvanie projektu:   2010 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 

 

ENIAC JU

 

Číslo projektu:    270722-2
Názov projektu:   ERG - Energy for a green society: from sustainable harvesting to smart distribution equipments, materials, design solutions and their applications 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

 

Číslo projektu:    296131-2
Názov projektu:   E2SG - Energy to Smart Grid 
Trvanie projektu:   2012 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

 

Číslo projektu:    324280/2012
Názov projektu:   E2COGAN - Energy Efficient Converters using GaN Power Devices 
Trvanie projektu:   02013 - 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. 
Pracovisko:    Ústav elektroniky a fotoniky 

 

Číslo projektu:   621272-2
Názov projektu:   SAFESENS
Trvanie projektu:   2014 - 2017
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Ivan Hotový, PhD.
Pracovisko:   Ústav elektroniky a fotoniky

 

LIFELONG LEARNING PROGRAMME

 

Číslo projektu:    543516-LLP-1-2013 
Názov projektu:   HOME - Higher education Online: MOOCs the European way 
Trvanie projektu:   2013-2016
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. 
Pracovisko:    Ústav automobilovej mechatroniky 

 

Číslo projektu:    LLP/IP – 230/04/13
Názov projektu:   MoMendys - (Modelling methods for technical dynamic systems)
Trvanie projektu:   2013-2014
Zodpovedný rieš.:    doc. Ing. Katarína Žáková, PhD. 
Pracovisko:    Ústav automobilovej mechatroniky 

 

Iné

 

Číslo projektu:    1046 R4 SERPENTE 
Názov projektu:   SERPENTE - Surpassing Energy Targets through Efficient Public Buildings 
Trvanie projektu:   2011 - 2014 
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. František Janíček, PhD. 
Pracovisko:    Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 

 

Číslo projektu:    16735/RO
Názov projektu:   Investigation of Microstructural Changes in Advanced Materials via Spectroscopic Methods 
Trvanie projektu:   2001 - 2014
Zodpovedný rieš.:    Ing. Jarmila Degmová, PhD. 
Pracovisko:    Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   17230/RO
Názov projektu:   Structural Transformations of Amorphous Alloys for Energy Applications
Trvanie projektu:   2012 - 2014
Zodpovedný rieš.:   prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Pracovisko:   Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

 

Číslo projektu:   NATO SFP 984520
Názov projektu:   Secure Implementation of Post-Quantum Cryptography
Trvanie projektu:   2013 - 2016
Zodpovedný rieš.:   prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Pracovisko:   Ústav informatiky a matematiky
 

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed