Projektové stredisko

Habilitácie a inaugurácie


Vyhláška Ministerstva školstva SR č.6/2005 (pdf, 46kB)

Zákon 455 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. - Relevantné časti: str. 3555 — 3557(pdf, 84 kB)

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. (pdf, 40 kB)


Vymenúvacie konanie - inaugurácia
 

09. 12. 2014: doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. ikona (562 kB)

doc. Dr. Ing. Miloš Oravec

doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.

doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.


Habilitačné konanie
 

16. 12. 2014: Dr. Ing. Dana Seyringer, PhD. ikona (377 kB)

25. 08. 2014: Ing. Michal Váry, PhD. ikona (604 kB)

06. 11. 2014: Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajobe habilitačnej práce ikona (366 kB)

09. 06. 2014: Ing. Jaroslav Kováč, PhD. ikona (386 kB)

23. 09. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce ikona (360 kB)
 

2013

10. 12. 2013: Ing. Gabriel Farkas, PhD. icon (605 kB)

30. 01. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (207 kB)

10. 12. 2013: Ing. Martin Weis, PhD. icon (752 kB)

10. 02. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (250 kB)

08. 10. 2013: Ing. Peter Fodrek, PhD. jpg (453 kB)

08. 10. 2013: Mgr. Miroslava Farkas Smitková, PhDjpg (455 kB)

13. 09. 2013: Ing. Róbert Hinca, PhD. jpg (410 kB)

01. 07. 2013: Ing. Anna Přibilová, PhD. jpg (416 kB)

10. 02. 2014: Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce jpg (251 kB)

06. 06. 2013: Ing. Vladimír Štofanik, PhD. icon (227 kB)

06. 06. 2013: Ing. Milan Vojvoda, PhD. icon (224 kB)

07. 03. 2013: Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.

28. 11. 2012: Ing. Mikuláš Bittera, PhD.

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed