Projektové stredisko

Rektor STU odovzdal čestné tituly Dr. h. c.

Projektové stredisko FEI STU

Rektor STU odovzdal čestné tituly Dr. h. c.

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal na slávnostnom zasadnutí  VR STU dňa  19. januára 2015 čestné tituly doctor honoris causa prof. Dr. Ing. Bjarne W. Olesenovi a prof. Dr.- Ing. habil. Chuanzeng Zhangovi.

Profesor Olesen je špičkovým odborníkom v oblasti teórie a techniky prostredia budov.
Aktívne pôsobí  na DTU v Lyngby, spolupracuje s mnohými zahraničnými univerzitami a inštitúciami. Je spoluautorom významných medzinárodných noriem zameraných na vnútorné prostredie a energie.

Profesor Zhang  pôsobí vedecky i pedagogicky na univerzite v Siegene. Je  uznávanym vedcom v oblasti mechaniky kontinua a výpočtovej mechaniky. V tejto oblasti sú zvlášť významné jeho vedecké príspevky - metódy hraničných elementov, lomovej mechaniky a teórie poškodenia, mechaniky progresívnych materiálov

Udelenie oboch čestných titulov schválila VR STU na svojom zasadnutí  29. októbra 2014.

Celý článok

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed