Projektové stredisko

Inaugurácia rektora STU

Projektové stredisko FEI STU

Bratislava 10. apríla (TASR) - Staronového rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) Roberta Redhammera dnes slávnostne inaugurovali. V marci ho vymenoval do funkcie prezident SR Andrej Kiska. Redhammer zastáva post rektora od roku 2011, teraz plynie jeho druhé funkčné obdobie. Vo svojom inauguračnom príhovore uviedol, že kvalite slovenských univerzít by prospelo viac grantového financovania vedeckých projektov.

Podporovať mladých talentovaných študentov a vedcov, pokračovať v rozvoji i obnove školy či posilňovať kvalitu vzdelávania a vedy na STU, aj to sú ciele, ktoré si do svojho druhého funkčného obdobia určil Redhammer.

"Mimoriadnu pozornosť sme venovali a budeme venovať rozvoju talentov mladých výskumníkov, druhou prioritou bude rozvoj univerzity. Ľuďom pre spokojnú prácu nestačí len plat a isté sociálne výhody. Potrebujú slušné podmienky a prostredie na prácu," povedal vo svojom príhovore rektor. Zároveň v ňom avizoval, že chce tiež podporovať zapojenie do medzinárodných výskumných projektov financovaných priamo z Bruselu, predovšetkým v programe Horizont 2020. "Pevne veríme, že dôjde k zlepšeniu financovania výskumu na vysokých školách. Kvalite univerzitných vysokých škôl by pomohlo, keby mali výrazne väčší prístup k súťažným finančným zdrojom ako napríklad VEGA či APVV," skonštatoval Redhammer.

 

Financovanie škôl na základe expertmi posudzovaných projektov je podľa jeho slov jediný spôsob, ako podporiť tvorivosť a vznik inovatívnych riešení. Zároveň tvrdí, že by sa dal lepšie využiť potenciál univerzít, ak by sa im uvoľnili ruky v organizačnej a finančnej oblasti. "Niektoré administratívne postupy školám odčerpávajú veľa energie, ktorá by mohla byť využitá v prospech študentov a hospodárskej a spoločenskej praxe," povedal rektor, ktorý stojí za viacerými projektmi rozvoja univerzity. Predovšetkým však za konceptom Univerzitného vedeckého parku, v rámci ktorého sa teraz obnovujú fakulty a laboratóriá školy. Pod jeho vedením univerzita prijala aj Strategický rozvojový plán na roky 2012-2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU.

Spolu so staronovým rektorom boli inaugurovaní aj dekani štyroch fakúlt STU - Stanislav Unčík (dekan Stavebnej fakulty STU), Branislav Hučko (dekan Strojníckej fakulty STU), Miloš Oravec (dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU), Ján Šajbidor (dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU).

Robert Redhammer vyštudoval Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave (dnes Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Po jej ukončení pôsobil na fakulte ako výskumný pracovník a učiteľ. V rokoch 19972003 bol prodekanom fakulty pre vedu a výskum a od roku 2000 aj pre oblasť informatiky. V rokoch 2003-2011 bol prorektorom a potom rektorom STU. V rokoch 1991-1992 pôsobil na univerzite v Yorku v Anglicku.

Ako prorektor STU vybudoval prvý Univerzitný technologický inkubátor na STU, ktorý pomohol v rozbehu doteraz viac ako 40 novým podnikom.

(TASR)

 

Celý článok

Aktuálne

Rýchle odkazy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum vedecko-technických informácií SR European Science Foundation

Odkaz na RSS Feed

RSSRSS feed